Gezien de missie en waarden van Group Depré, de context en de strategie waarbinnen het bedrijf zich op vandaag beweegt, is een strategisch opleidingsbeleid noodzakelijk om in ‘pole position’ te blijven. We willen een slagkrachtige organisatie blijven met mensen die zich goed voelen in hun werk en samen willen werken aan een duurzame toekomst. Dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid hebben we een project ‘opleidingen in bedrijven’ kunnen opstarten.  Daardoor zijn wij in om ervoor te zorgen dat onze medewerkers mee zijn met de snel veranderde technologische (digitale) ontwikkelingen, met de steeds veeleisender klanten en met de groeiende interne complexiteit van ons bedrijf. Dit komt de positie in de arbeidsmarkt van onze medewerkers en de marktpositie van ons bedrijf alleen maar ten goede.